TÀI LIỆU HỘI NGHỊ LÃO KHOA TẠI PHÚ QUỐC 8-9/06/2013
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ LÃO KHOA TẠI PHÚ QUỐC 8-9/06/2013

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ LÃO KHOA TẠI PHÚ QUỐC 8-9/06/2013

Sáng ngày 8/6: Phần tổng quan

Chiều ngày 8/6

 - Chuyên đề Cơ xương khớp

 - Chuyên đề Tim mạch

Sáng ngày 9/6: Ca lâm sàng